gap

Z dnia na dzie? w Polsce car wrapping staje si? coraz popularny. Nie tylko firmy, ale i prywatni u?ytkownicy decyduj? si? na oklejanie swoich pojazdów. Wraz z rozwojem rynku znacznie wzros?a presja na jako??, która przejawia si? nie tylko w poszukiwaniu certyfikowanych aplikatorów, ale tak?e w stosowaniu materia?ów z najwy?szej pó?ki.

Integart jest firm? specjalizuj?c? si? w dostarczaniu wszystkiego co mog? potrzebowa? aplikatorzy. W ofercie znajduj? si? sprawdzone materia?y – folie do zmiany koloru, druku, do przyciemniania szyb, ochrony lakieru a tak?e doskonale sprawdzaj?ce si? w car wrappingu technologia druku HP Latex.

 cheap air max 97

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading